Co utrudnia efektywne wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój internetu w poszczególnych regionach naszego kraju? Jakiego rodzaju przedsięwzięcia są wspierane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?
Podstawowym ograniczeniem wsparcia dla rozwoju internetu w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) jest konieczność ścisłego stosowania przepisów prawa europejskiego w zakresie pomocy publicznej.
System wsparcia budowy infrastruktury szerokopasmowego internetu w Polsce ma charakter prekursorski na skalę europejską. Większość państw członkowskich wspiera jedynie budowę tzw. infrastruktury szkieletowej. Tymczasem analiza dostępności internetu oraz sytuacji na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce wykazała, że wsparcie takie (realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej) powinno zostać uzupełnione wsparciem operatorów zapewniających dostęp do internetu bezpośrednio do użytkownika (na odcinku tzw. ostatniej mili). Temu celowi służy Działanie 8.4 w ramach PO IG.