Zgodnie z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy sprzedaży mieszkania z zasobu gminy w innych przypadkach niż określone w ustawie. Odstąpienie takie może jednak nastąpić po uprzednim uzyskaniu zgody rady gminy w tym zakresie.
PROBLEM
Jakie są możliwości wyrażania zgody na odstąpienie od obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania komunalnego?