Do jakich czynności przypisanych notariuszom uprawnieni są wójtowie i burmistrzowie w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej?
Możliwość wyjątków od tej reguły przewidziano w art. 101 ustawy Prawo o notariacie, zgodnie z którym innym podmiotom, w ściśle określonych przypadkach, może zostać powierzone dokonywanie tylko niektórych poświadczeń. Zgodnie z tym przepisem minister sprawiedliwości może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organy samorządu terytorialnego i banki mające swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do sporządzania niektórych poświadczeń dokonywanych przez notariusza.
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 27, poz. 185), organy samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, są upoważnione: