TEZA: O interesie prawnym podmiotu wnioskującego o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych czy zbioru PESEL mogą świadczyć takie okoliczności, w których sytuacja prawna podmiotu byłaby zależna od danej osoby. Chodzi o sytuacje, gdy podmiot nie może zrealizować swoich uprawnień lub nie może poddać się prawnie określonym obowiązkom, bez udziału osoby, o której dane adresowe występuje.
STAN FAKTYCZNY
Andrzej S. złożył wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji o udostępnienie danych adresowych swojego brata Antoniego S. Wniosek ten uzasadnił potrzebą nawiązania z nim kontaktu. Po przeprowadzeniu stosownego postępowania minister decyzją odmówił udostępnienia żądanych informacji ze zbioru PESEL.