Dziś weszły w życie przepisy zaostrzające kary za pedofilię. Nowe prawo spowoduje, że walką z pedofilią będzie bardziej skuteczna, ułatwi też pracę policji - przekonywał insp. Marek Dyjas z KGP na konferencji zorganizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje.

Tzw. duża nowelizacja kodeksów (m.in. karnego, postępowania karnego, karnego wykonawczego oraz karnego skarbowego) zaostrza kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci (zgwałcenie małoletniego traktowane będzie jako zbrodnia), wprowadza nowe czyny zabronione (np. nagabywanie dzieci przez internet czy propagowanie pedofilii), zwiększa uprawnienia policji w zakresie ścigania pedofilów, zwłaszcza działających w sieci (pozwala na stosowanie prowokacji), a także usprawnia wykonywanie kar (pozwala m.in. kierować przestępców na przymusową terapię).

Nowe regulacje prawne będą spopularyzowane dzięki czwartej już odsłonie kampanii "Dziecko w sieci", którą zainaugurowano podczas wtorkowej konferencji. Kampanię, tym razem pod hasłem "Każdy ruch w internecie zostawia ślad", organizuje FDN, NASK oraz Rzecznik Praw Dziecka.

"Kampania ma na celu nagłośnienie nowych regulacji prawnych, a także problemu uwodzenia dzieci w internecie, a zarazem uświadomienie wszystkim, że jest to w tej chwili czyn zabroniony i że mamy nowe narzędzia, by z tym problemem walczyć" - mówił Łukasz Wojtasik z FDN.

Wchodzące w życie przepisy precyzyjnie określają czyny zabronione

Zdaniem Dyjasa, nowe regulacje pozwolą policji skuteczniej chronić dzieci przed kontaktem z pedofilami. "Jako policja jesteśmy przygotowani w 100 proc. Już jutro ruszamy z pewnymi działaniami, które umożliwiają nam zmiany w przepisach. Mam nadzieję, że już za kilka tygodni będziemy mogli pochwalić się ich efektami" - mówił Dyjas.

Zaznaczył, że wchodzące w życie przepisy precyzyjnie określają czyny zabronione, co do których wcześniej były wątpliwości. Luki prawne umiejętnie wykorzystywali adwokaci osób oskarżonych o pedofilię. "Czasem trzeba było bardzo długo czekać na opinie biegłych w sprawie zabezpieczonych u oskarżonych materiałów. Teraz możemy sami zbierać materiał dowodowy i szybko wszczynać postępowania" - podkreślił Dyjas.

Zwrócił uwagę, że zarówno wejście w życie zmian w kodeksach, jak i start kampanii przypadają w dogodnym momencie - przed wakacjami, które są okresem wzmożonej aktywności pedofilów. "W lecie dzieci szczególnie łakną towarzystwa, poszukują kontaktu z drugą osobą, także sieci" - mówił.

Rafał Lew-Starowicz z Biura Rzecznika Praw Dziecka przypomniał, że RPD - choć z satysfakcją przyjął wchodzące w życie zmiany - wystąpił z kolejnymi propozycjami zmian legislacyjnych, które mają ułatwić walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Na konferencji pod koniec maja RPD Marek Michalak zaproponował m.in. wzmocnienie ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym dzieci w wieku 15-18 lat, zagwarantowanie ofiarom wykorzystywania - małoletnim powyżej 15. roku życia - prawa do inicjowania postępowań karnych, wydłużenie okresu przedawnienia przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego, utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych oraz powołanie specjalnej policyjnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną.