Samorząd powinien się promować, zwłaszcza jeśli ma silne argumenty, które tworzą atrakcyjną ofertę zarówno dla inwestorów, jak i turystów. Dzięki temu zyskuje szansę na rozwój.
Od tego, jak jednostka samorządu postrzegana jest na zewnątrz, zależy, czy trafią do niej pozabudżetowe środki na inwestycje i nowe projekty. Jeżeli gmina dzięki promocji i pracy nad własnym wizerunkiem jest znana, wtedy uzyskuje większe szanse na pozyskanie funduszy, a także wzrasta zainteresowanie inwestorów danym terenem. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie ruchu turystycznego.

Kreowanie wizerunku

Obecnie, gdy samorządy współzawodniczą o kapitał inwestycyjny, najlepszym rozwiązaniem jest traktowanie gminy jako firmy i stosowanie w niej zasad czysto rynkowych. W tej branży firma podobnie jak samorząd nie może skutecznie działać bez odpowiedniej reklamy czy marketingu. Przyciąganie inwestorów ułatwiają również właściwe rozwiązania organizacyjne. Przykładowo jest nim powołanie wyspecjalizowanej komórki. Innym pomysłem może być zlecenie działań promocyjnych podmiotom zewnętrznym. W większości samorządów wyspecjalizowane komórki kreują wizerunek samorządu w kontaktach wewnętrznych i zagranicznych, zachęcają do inwestowania czy przygotowują materiały promocyjne.
Promocja jest procesem ciągłym i wymaga odpowiednich zabiegów i materiałów promocyjnych. Przekonuje do walorów gospodarczych czy kulturalnych regionu. Jednocześnie przyciąga inwestorów, turystów, a przez to generuje realne, choć rzadko natychmiastowe zyski. Należy pamiętać, że przy tworzeniu strategii promocyjnej należy wykorzystywać atuty inwestycyjne samorządów, w szczególności te, które mogą się przyczynić do przyciągnięcia inwestorów.

Środki do wykorzystania

Dzisiaj promocja urasta do jednego z najważniejszych zadań, jakie stoją przed samorządem. Gminy, powiaty i województwa powinny promować swoje działania wszędzie tam, gdzie dostrzegają potencjalnych partnerów. Do dyspozycji jest wiele środków współczesnej komunikacji: publikacje własne, prasa codzienna, ekonomiczna, gospodarcza czy turystyczna, media elektroniczne, jak radio, telewizja czy internet. To także targi, wystawy i konferencje. Jednak o skutecznej promocji można mówić wtedy, gdy dobre opinie o działalności samorządu przekładają się na nowe inwestycje i miejsca pracy. Skuteczna promocja to także działania i niemałe pieniądze, przeznaczone na patronat wartościowych, oryginalnych inicjatyw i przedsięwzięć – gospodarczych, kulturalnych, sportowych, które budują markę, a także poczucie wspólnoty całej społeczności. Jeśli przykładowo gmina dba o wysoki poziom oświaty czy zdrowia, to przecież przekłada się to na pozytywne opinie, w których dana jednostka przedstawiana jest jako pozytywny przykład sprawnie działającego samorządu.
Tworzenie i promocja produktu turystycznego to zadania nie tylko dla gmin. Samorządy w wykonywaniu tych zadań powinny wspierać podmioty z biznesu turystycznego. To właśnie te podmioty wspólnie, za pośrednictwem regionalnej albo lokalnej organizacji turystycznej, powinny promować produkt turystyczny. Aby promocja była udana i trafiała tam, gdzie trzeba, gminy powinny powierzyć ją wyspecjalizowanym organizacjom turystycznym. To głównie ich zadaniem jest promocja regionu i samorządów. Swoje zadania w zakresie promocji regionu mają również do wykonania powiaty i województwa. Budując drogi, mosty, szkoły, szpitale, samorządy te tworzą wizerunek regionu.
Biuro promocji
Biura promocji w samorządach odpowiadają za:
● kreowanie wizerunku i promocję miasta w kontaktach wewnętrznych i zagranicznych,
● prowadzenie spraw w zakresie współpracy z miastami partnerskimi,
● opracowywanie i współudział w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o mieście i regionie,
● organizowanie i uczestniczenie w targach i imprezach,
● koordynację polityki informacyjnej,
● promocję gospodarczych atutów jako miejsca potencjalnego inwestowania.