Oczekiwania samorządów

Gminy i miasta dotknięte klęską powodzi z zadowoleniem przyjęły decyzję premiera o wprowadzeniu możliwości prowadzenia robót budowlanych według uproszczonych procedur.

– Decyzja ta wychodzi na przeciw mieszkańcom, którzy ponieśli olbrzymie straty. W sytuacji, w której się znaleźli, każdy z nich chce jak najszybciej odbudować i wyremontować zniszczone budynki i w takiej sytuacji nikt nie ma głowy do załatwiania urzędowych formalności – mówi Jerzy Lysy, wójt gminy Bochnia, której 1/3 powierzchni została zalana przez wodę.

Samorządy dotknięte powodzią oczekują także podobnych decyzji rządu w zakresie upraszczania procedur związanych z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek. Prowadzenie robót budowlanych bez pieniędzy jest bowiem niemożliwe.

– Po powodzi wartość nieruchomości jest niska. Ich właściciele mogą mieć więc problemy z uzyskiwaniem kredytów i pożyczek. Rząd musi ich w tym wesprzeć – apeluje Jerzy Lysy.

Uproszczone procedury budowlane będą obowiązywały na terenach powodziowych przez rok. Inwestorzy, którzy będą rozpoczynali roboty po upływie tego terminu, będą musieli dopełnić wszystkich formalności, które normalnie nakłada prawo budowlane.

100 tys. zł otrzymają poszkodowani na odbudowę i remont budynków

Podstawa prawna

Ustawa z 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. nr 84, poz. 906)

OPINIA

Olgierd Dziekoński

wiceminister infrastruktury

Zawsze kiedy mamy w Polsce do czynienia z klęską żywiołową wydawane jest rozporządzenie określające obszar, na którym stosowane są uproszczone procedury budowlane. Tak było np. w przypadku ubiegłorocznej klęski trąby powietrznej i tak będzie w tym roku na terenach powodziowych. Właśnie dla takich nadzwyczajnych sytuacji została przyjęta specjalna ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Maksymalnie upraszcza ona procedury budowlane dla osób, które zostały dotknięte klęską żywiołową. Chodzi o to, aby szybciej mogły one wrócić do normalnego życia.