Jakie są założenia projektu

● Na podstawie art. 241 k.k. dziennikarz nadal odpowiadałby za ujawnienie informacji z postępowania przygotowawczego, zanim zrobi to sąd, ale tylko wtedy, gdyby rzeczywiście publikacja spowodowała negatywny skutek. Chodzi o utrudnienie albo nawet uniemożliwienie ustalenia sprawcy przestępstwa oraz np. ujawnienie nazwiska świadka.

Autorzy projektu podkreślają, że istnieje potrzeba wprowadzenia ustawowego kontratypu uchylającego bezprawność przestępstwa opisanego w art. 241 par. 1 k.k. „Są takie informacje, których upublicznienie nie ma znaczenia dla przebiegu śledztwa. Przy analizowaniu dwóch interesów istotna jest także motywacja działania osoby ujawniającej takie informacje” – wyjaśniają autorzy projektu.

● Artykuł 212 polskiego kodeksu karnego, na podstawie którego dziennikarz nie tylko odpowiada przed sądem karnym za swoje teksty, ale może też trafić do więzienia, był wielokrotnie krytykowany przez instytucje międzynarodowe. Ministerstwo nie chce jednak zrezygnować całkowicie z karnego ścigania osób podejrzanych o zniesławienie. Autorzy projektu uważają, że postępowanie cywilne jest niewystarczające. A Trybunał Konstytucyjny uznał art. 212 k.k. w całości za zgodny z konstytucją.