Czy płacić abonament mimo braku internetu

Czy w przypadku zalegania z opłatą przez abonenta korzystającego z internetu, firma usługowa może zastrzec sobie prawo do czasowego zaprzestania dostarczenia usług, czyli odłączenia internetu. Internet ma być wyłączony do momentu uregulowania opłat, co nie zwalnia odbiorcy z uiszczania abonamentu. Czy taka praktyka jest dozwolona?

Czy opłata za ponowne podłączenie jest dozwolona

Przedsiębiorca, z którym czytelnik zawarł umowę na dostawę internetu, zastrzegł sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty za ponowne uruchomienie usługi, po odłączeniu uprzednio od sieci. Powodem odłączenia były zaległości z opłatami. Taki dodatkowy koszt to 50 proc. wartości abonamentu. Czy te sankcje nałożone na abonenta są zgodne z prawem?

Czy firma odpowiada za wirusy

Firma Q-Net zamieściła w swoim regulaminie zastrzeżenie, że nie odpowiada za żadne straty poniesione przez abonentów w wyniku korzystania z usług internetowych w szczególności będących wynikiem działania hakerów, złośliwych programów czy wirusów. Czy firma dostarczająca internet odpowiada za straty wywołane wirusami?

Czy można zachęcać błędną ofertą

W telewizji pojawiła się reklama usługi internetowej o treści: Najszybszy internet w komórce. Bez limitu za 5 złotych. W istocie, jak się okazało po zakupie usługi limit występował i wynosił 50 MB/cykl rozliczeniowy. Czy było to działanie zgodne z prawem?

Czy można wskazać konkretny sąd

W umowie o świadczenie usług internetowych z przedsiębiorcą FC podpisaną w Poznaniu stwierdzono, iż spory wynikłe z niewłaściwego wykonania kontraktu reguluje Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza. Czy wolno dokonywać takiego zapisu?

Czy można odwołać się od decyzji o karze

Na firmę, która zawierała niedozwolone klauzule umowne prezes UOKiK nałożył karę pieniężną. Czy może się ona odwołać od decyzji prezesa Urzędu i w jakim terminie?

Czy dostawca może ograniczyć obowiązki

Czytelnik podpisał umowę internetową, w której firma zastrzegła, że w wypadku problemów technicznych użytkownikowi należy się zwrot 1/30 opłaty abonamentowej za każdy dzień, w którym przerwa w świadczeniu usług trwała dłużej niż 12 godzin. Czy taki zapis jest poprawny?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć pułapek w umowach.