Problemy z kontrolą

Najwięcej zastrzeżeń dotyczących dopuszczenia handlu drogą elektroniczną związanych jest z możliwością dostarczania alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim.

– Naruszenie zakazu sprzedaży alkoholu takim osobom stanowi występek zagrożony karą grzywny – zaznacza Marek Romsicki z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ministerstwo Gospodarki ma rozwiązanie, jak nie dopuścić do takich nadużyć. Zgodnie z projektem w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego, osoba sprzedająca, podająca lub dostarczająca alkohol będzie mogła zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy. Wątpliwości co do skuteczności takiej praktyki mają prawnicy.

Weryfikacja pełnoletności

– O ile dopuszczenie sprzedaży alkoholu w sieci jest całkiem sensowne, o tyle zasadne są już wątpliwości, czy pracownik firmy przewozowej jest osobą właściwą do nałożenia na niego obowiązku weryfikacji trzeźwości czy pełnoletności osoby, której ma wydać paczkę – uważa Marcin Mamiński.

Na razie nie wiadomo, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Projekt ustawy jest na etapie uzgodnień.