Wczoraj marszałek Sejmu pełniący funkcję prezydenta podpisał pięć ustaw. Jedna z nich dotyczy ustawy o Trybunale Stanu, kolejne ustawy regulują problem złotej akcji Skarbu Państwa oraz ustawy o PIT i CIT.
Prawo do złotej akcji dotyczy szczególnych uprawnień ministra skarbu państwa w spółkach i grupach kapitałowych sektora energetycznego, paliw gazowych i ropy naftowej.
Bronisław Komorowski złożył też podpis pod nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym (reguluje ona prawa związków zawodowych uczelni niepublicznych do opiniowania zmian w statutach uczelni) i pod ustawą o ochronie zabytków. Ustawa o Trybunale Stanu przewiduje rozbudowanie reguł postępowania, które toczy się przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu.
Marszałek nie podpisał ustawy o IPN, która zmieniła sposób wybierania prezesa. Wdrożenie nowej procedury w obecnym stanie jest niemożliwe. Nie ma osoby uprawnionej do zwoływania gremiów, które miałyby podejmować decyzję o wyborze następcy szefa IPN.
Dlatego marszałek Sejmu pełniący obowiązki prezydenta widzi konieczność uchwalenia kolejnej poprawki.
– Nowelizacja ustawy o IPN jest możliwa dopiero na następnym posiedzeniu Sejmu – zaznaczył na konferencji prasowej Bronisław Komorowski.
Na podpis czeka m.in. ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej – Prawo telekomunikacyjne i ustawa o więziennictwie.