Adwokat Joanna Agacka-Indecka, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w kadencji 2007-2010 r.

Joanna Agacka-Indecka ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w  1988 roku. W latach 1988-2001 była zatrudniona w charakterze pracownika naukowego Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od 1992 przez rok pracowała w kancelariach adwokackich w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Egzamin adwokacki zdała w 1996 roku, a następnie zaczęła prowadzić kancelarię adwokacką. W latach 2003-2004 ukończyła szkolenie pełnomocnika Międzynarodowego Trybunału Karnego – na Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Od roku 1994 była członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a od 2001 roku - członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Tam też zapoczątkowała prace Komisji Prawnej oraz cykl Ogólnopolskich Konferencji Komisji Prawnych ORA. W roku 2004 sprawowała funkcję wicedziekana ORA w Łodzi. Joanna Agacka-Indecka uczestniczyła w przygotowywaniu projektu zmian Prawa o adwokaturze przez Zespół

NRA oraz w Komisji przygotowującej Nadzwyczajny Zjazd Adwokatury, a od 2003 r. - w pracach parlamentarnych jako ekspert, a później jako przedstawiciel samorządu. W 2004 roku, na Krajowym Zjeździe Adwokatury, wybrana została do NRA największą ilością głosów. Otrzymała wówczas odznakę Adwokatura Zasłużonym. Funkcję wiceprezesa NRA pełniła od 2004 r. od 2006 roku przewodniczyła Komisji ds. Prac Parlamentarnych przy NRA. Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 2007 roku Joanna Agacka-Indecka została wybrana na stanowisko prezesa NRA w kadencji 2007-2010. Otrzymała także odznaczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Polonia Restituta za zasługi dla Adwokatury Polskiej oraz za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej. W lutym tego roku Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowi powołał ją w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Znała biegle angielski, a poprawnie posługiwała się niemieckim i rosyjskim.

Księga kondolencyjna - napisz co czujesz