Właściciele działek z liniami energetycznymi, sieciami gazowymi lub wodociągowymi mogą ubiegać się o odszkodowania od firm przesyłowych. Mogą też składać wnioski o ustanowienie umowy o odpłatną służebność przesyłu.
Budowa i utrzymywanie infrastruktury przesyłowej (np. kanalizacyjnej, gazociągowej czy energetycznej) na prywatnym gruncie pociąga za sobą konieczność wypłaty wynagrodzenia dla jego właściciela lub użytkownika wieczystego, który nie może w pełni korzystać z nieruchomości. Niestety, do tej pory nie otrzymuje jej wiele osób, na których działkach postawiono słupy energetyczne lub położono rury, w których płynie gaz.

Rekompensata za dziesięć lat

Wszystkim właścicielom gruntów należą się rekompensaty pieniężne za zajęcie terenu pod infrastrukturę przesyłową w zakresie, w jakim obniżają one funkcjonalność i wartość gruntów. W każdym przypadku można żądać odszkodowania za dziesięć lat przed dniem wytoczenia powództwa przeciwko przedsiębiorstwu przesyłowemu, gdyż w tym zakresie obowiązuje właśnie taki okres przedawnienia roszczeń.
Podstawą prawną takiego żądania jest art. 225 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim obowiązki samoistnego posiadacza w złej wierze względem właściciela są takie same jak obowiązki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy. Jak wypowiadały się już wielokrotnie sądy, zajęcie cudzej nieruchomości i umieszczenie na niej urządzeń energetycznych (lub innych urządzeń przesyłowych) bez uzyskania tytułu prawnego jest zawsze równoznaczne ze złą wiarą.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak dochodzić odszkodowania za słupy umieszczone na działce.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Od czego należy rozpocząć dochodzenie roszczeń
- Z czym wiążę się wystąpienie na drogę sądową
- Jak były dotychczasowe orzeczenia
- Co to jest służebność przesyłu