Korzystając z niej będzie można również umówić się na osobiste spotkanie w konsulacie. Pierwszą placówką na Wschodzie, gdzie system e-konsulat był testowany, to konsulat generalny w Kaliningradzie. "Sprawdził się, więc zdecydowaliśmy się go wprowadzić we wszystkich konsulatach" - mówi Zdunowski. Dodał, że obecnie w Kaliningradzie aż 95 proc. osób aplikujących o wizy robi to przez internet.

Jeśli chodzi o funkcjonalność e-konsulatu, w USA oraz Kanadzie wykorzystywana jest głównie usługa paszportowa. Na Wschodzie usługa wizowa, co jest związane z wymogiem posiadania tego dokumentu przez np. obywateli rosyjskich czy ukraińskich przy przekraczaniu granicy państw strefy Schengen. Z kolei w Europie praca urzędów konsularnych skupia się np. na pomaganiu Polakom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Docelowo usługa e-konsulatów będzie rozbudowywana tak, by za pomocą internetu można było złożyć wniosek o wydanie karty w ramach funkcjonowania małego ruchu granicznego czy zarejestrować się jako wyborca. Zdunowski zastrzegł jednak, że system e-konsulat jest na etapie wdrażania i nie działa jeszcze we wszystkich placówkach.

Mobilny konsulat to kolejny projekt, który ma m.in. ułatwić kontakt z konsulem. Przewiduje on wyposażenie konsulów w specjalne laptopy, które umożliwią im pracę w terenie. Sprzęt - jak tłumaczy Zdunowski - będzie pełnił rolę tylko przekaźnika danych, nie będzie zawierał poufnych informacji, co nie stwarza zagrożenia w przypadku kradzieży czy zagubienia. Projekt rusza od kwietnia, na początek - w sześciu wybranych placówkach dyplomatycznych na świecie.

Ideą mobilnego konsulatu jest ułatwienie klientom spotkania z konsulem, zwłaszcza tam gdzie na jeden urząd przypada bardzo duży okręg konsularny. Jednak konsul "nie będzie na zawołanie każdego". W teren będzie udawał się w nadzwyczajnych sytuacjach i do miejsc, gdzie wcześniej umówi się z większą liczbą osób. Jako przykład Zdunowski podał sytuację wyrobienia paszportu dla więźnia deportowanego do kraju. "W takiej sytuacji szybciej może załatwić sprawę konsul, który przyjedzie do więzienia, niż więzień do konsula" - powiedział.

Rozmówca podkreślił, że wprowadzanie nowych systemów informatycznych oraz modernizacja już istniejących od ponad dwóch lat odbywa się regularnie. Przykładem jest wprowadzony w połowie ubiegłego roku system informatyczny wydruku paszportów. Miało to związek z wejściem w życie obowiązku wprowadzenia do paszportów drugiej cechy biometrycznej. Z racji tego, że wnioski o paszporty konsulaty przesyłają do Polski drogą elektroniczną, a nie jak wcześniej pocztą, zmniejsza się czas oczekiwania na dokument. Teraz klienci składający wnioski za granicą czekają na paszporty tyle samo ile osoby w kraju - zauważył Zdunowski.