"System e-konsulat, który umożliwia ubieganie się o wizę czy paszport przez internet przestawia technikę pracy urzędu. Dzięki temu zdjęte zostanie obciążenie z +okienek+, a pracownicy skupią się na rzeczywistych obowiązkach konsularnych" - powiedział PAP zastępca dyrektora departamentu konsularnego MSZ Włodzimierz Zdunowski.

Z drugiej strony - jak podkreślił - wdrożenie tego systemu ułatwi życie osobom aplikującym o wizy czy paszporty, ponieważ nie będą one musiały stać w kolejkach czy przyjeżdżać do urzędu po kilka razy, by załatwić jedną sprawę. System e-konsulat obejmuje trzy usługi: wizową, paszportową oraz prawną.

Osoba ubiegająca się o wizę krajową lub wizę Schengen będzie musiała wypełnić specjalny wniosek na stronie wybranego przez siebie konsulatu. Według Zdunowskiego, jest to bardzo proste, a cała procedura przypomina czynność, jaką wykonujemy np. przy rezerwacji biletu lotniczego.

Na stronie pojawia się też informacja, z jakimi dokumentami należy się stawić osobiście w konsulacie. Również w tej sprawie dla zainteresowanych przygotowano udogodnienie w postaci kalendarza internetowego. Tam można wybrać wygodną dla siebie datę i godzinę na spotkanie w konsulacie dla złożenia wymaganych dokumentów. Czas oczekiwania na wizę jest różny w zależności od kraju, którego obywatele ubiegają się o taki dokument. Np. w przypadku Rosji i Ukrainy, które podpisały porozumienie z Unią Europejską, na wizę czeka się do pięciu dni.

Są też kraje, w których wnioski o wydanie wizy muszą być konsultowane z urzędami innych państw i wtedy taka procedura trwa trochę dłużej. Jak mówił Zdunowski, konsul może podjąć decyzję o wydaniu wizy dopiero gdy ma pełne przekonanie, iż osoba, która wyjeżdża na terytorium strefy Schengen, nie stanowi zagrożenia nielegalną emigracją. Podobna procedura dotyczy wydawania polskich paszportów: można sobie wybrać dzień i godzinę na spotkanie w konsulacie; w przypadku wydawania paszportów istnieje wymóg posiadania w tym dokumencie drugiej cechy biometrycznej, czyli odcisków palców.

Jednak - jak podkreślił Zdunowski - system jest tak zaprogramowany, aby osoba ubiegająca się o paszport musiała stawić się w konsulacie tylko jeden raz. Zakładka dotycząca usługi prawnej będzie zawierać informacje np. o rodzaju dokumentów potrzebnych np. do wydania wizy.