Jak podało ministerstwo, w kwartalniku publikowane będą różnorodne materiały, od notatek prasowych, felietonów po analizy prawne, wywiady oraz teksty o charakterze poradniczym. Nakład pisma wynosi 10 tys. egzemplarzy. Tematami wiodącymi pierwszego numeru są wzajemne relacje między wymiarem sprawiedliwości a mediami oraz zagadnienia udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pismo ma trafić m.in. do sądów, prokuratur, uczelni wyższych, instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz mediów. W skład kolegium redakcyjnego kwartalnika wchodzą m.in. były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Stanisław Dąbrowski, profesorowie Andrzej Zoll i Marek Safjan oraz Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Wśród stałych części pisma są m.in. działy: "wokanda" - opisujący projekty ustaw i prace legislacyjne, "dobre praktyki" - zawierający m.in. teksty dotyczące ułatwień dostępu do wymiaru sprawiedliwości, "studia i kariera" - przeznaczony dla studentów prawa i "wydarzenia" - opisujący działalność bieżącą ministerstwa.

"Treści zamieszczane w kwartalniku powinny odpowiadać zainteresowaniom zarówno profesjonalnych odbiorców, jak i studentów prawa, zaś forma czasopisma, przy zachowaniu odpowiednio wysokiego poziomu redakcyjnego i edytorskiego, powinna być atrakcyjna oraz zrozumiała dla możliwie jak największej liczby odbiorców zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości" - podało ministerstwo.

Kwartalnik można pobrać również ze strony internetowej - www.nawokandzie.ms.gov.pl. Odnośnik do niej znajduje się także na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przetarg na opracowanie graficzne i przygotowanie do druku pierwszych numerów "Na wokandzie" ministerstwo ogłosiło na początku czerwca ubiegłego roku. Publikacja kwartalnika jest współfinansowana częściowo przez Unię Europejską w ramach projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości". W ramach tego projektu planowane jest także m.in. przeprowadzenie w bieżącym roku ponad stu spotkań edukacyjnych z młodzieżą szkolną i studentami, dotyczących tematyki prawnej i funkcjonowania sądownictwa.