Krajowa Rada Notarialna zajęła stanowisko w sprawie artykułu pt. „Wykupione mieszkania z nieważnymi aktami”, który ukazał się w DGP 26 marca 2010 r.
W artykule tym w trosce o bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami zwróciliśmy uwagę na niefrasobliwą i naszym zdaniem niewłaściwą praktykę podpisywania na masową skalę w sprawach uwłaszczeniowych aktów notarialnych przez jedną, upoważnioną przez spółdzielnię osobę.
„Zarzuty kierowane w stosunku do notariuszy przez DGP są całkowicie bezpodstawne. Nieprawdziwe jest stwierdzenie o nieważności tysięcy aktów notarialnych. Autorzy artykułu oraz towarzyszącego publikacji komentarza potraktowali problem reprezentacji spółdzielni mieszkaniowych nieprofesjonalnie, dowodząc swej nieznajomości tematu. Wnioski wyciągnięte przez dziennikarzy DGP, szczególnie co do ważności aktów notarialnych, są błędne i pozbawione podstaw prawnych. Przerażająca jest łatwość, z jaką ogólnopolski dziennik wzbudził niepokój społeczny, skazując wielu spółdzielców na dni pełne strachu o los własnych mieszkań. Było to postępowanie wysoce nieetyczne i niczym nieusprawiedliwione.
W publikacji niewątpliwie pomieszano pojęcia związane z reprezentacją spółdzielni przez jej ustawowy organ, jakim jest zarząd, z zasadami udzielania pełnomocnictw przez ten zarząd.
Faktycznie, w przypadku zarządu wieloosobowego przewidziane w art. 54 prawa spółdzielczego oświadczenia woli składają za spółdzielnię dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. Nie wyłącza to jednak możliwości udzielania przez zarząd pełnomocnictw między innymi do dokonywania czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe) lub czynności szczególnych (pełnomocnictwo szczególne) na ogólnych zasadach wynikających z kodeksu cywilnego, a także wprost z art. 55 prawa spółdzielczego.
W tym ostatnim przypadku pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, udzielone przez co najmniej dwóch członków zarządu do zawierania określonego rodzaju umów przenoszących własność lokali mieszkalnych, jest całkowicie prawidłowe. Pełnomocnictwo może być udzielone jednej lub kilku osobom uprawnionym do samodzielnego działania lub zobowiązanym do działania łącznego. Wynika to zawsze z treści pełnomocnictwa. W związku z tym umowy zawarte na takiej podstawie i w określonych przypadkach nawet przez jednego pełnomocnika, są w pełni ważne...”