Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał zmianę praktyki trzem gdańskim korporacjom taksówkowym: Hallo Taxi, Super Hallo Taxi i City Plus Neptun Taxi, które ustaliły wspólne stawki za przejazd. Za nielegalne ustalanie cen ukarał ich karą ponad 81 tys. zł.

Decyzja nie jest ostateczna i przedsiębiorcy mają prawo odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Trzy korporacje w czerwcu 2009 r. wprowadziły identyczne opłaty początkowe za kurs oraz ceny za godzinę jazdy i godzinę postoju., a także takie same rabaty dla klientów. W sprawie zmowy cenowej taksówkarzy z tych trzech korporacji UOKiK przeprowadził kontrole w drukarniach, które przygotowywały nowe cenniki, i w warsztacie zmieniającym taksometry.

Urząd ustalił, że trzy korporacje w tym samym czasie zleciły wydrukowanie materiałów informujących o jednakowych cenach i zmieniły taksometry.

Prezes UOKiK uznał, że korporacje zawarły nielegalne porozumienie, o czym świadczy zmiana przez nie cenników jeszcze przed upublicznieniem. Do trzech korporacji należy ok. 60 proc. taksówkarzy, którzy świadczą swoje usługi w Gdańsku. Dlatego zawarcie przez nie nielegalnego porozumienia przyczyniło się do ujednolicenia polityki cenowej, a to z kolei spowodowało, że mieszkańcy płacą cenę odgórnie ustaloną przez korporacje, a nie wynikającą ze zdrowej rywalizacji rynkowej.

Zdaniem prezesa UOKiK niedozwolone porozumienia zawierane przez przedsiębiorców mają wpływ na zachowania konkurentów i sytuację konsumentów, bo powodują utratę dostępu do ofert zróżnicowanych pod względem cen i jakości. Ustalanie cen towarów i usług to jedno z najcięższych naruszeń prawa konkurencji. Polska jest jednym z krajów Unii, gdzie najczęściej wykrywane są takie niedozwolone porozumienia w tej branży.