Użytkownicy się odwołują

– Wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty powinno nastąpić do 31 grudnia roku poprzedzającego, równocześnie z przesłaniem oferty przyjęcia jej nowej wysokości – wyjaśnia Magdalena Wojciechowska, rzecznik prasowy prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, która w tym roku podniosła opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, którymi gospodaruje w imieniu Skarbu Państwa.

Użytkownik wieczysty niezadowolony z zaproponowanej wysokości opłaty rocznej może w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia zwrócić się do samorządowego kolegium odwoławczego z wnioskiem o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona i powinna pozostać w dotychczasowej wysokości, bądź też uzasadniona w innej wysokości. Brak takiego wniosku oznacza przyjęcie oferty nowej wysokości opłaty rocznej. Wielu użytkowników korzysta jednak ze swoich praw. W Krakowie od decyzji gminy odwołało się ponad 1000 spółek.

– W Łodzi do samorządowego kolegium odwoławczego wpłynęło 678 wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, która miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., jest nieuzasadniona albo uzasadniona w innej wysokości – mówi Zygmunt Markiewicz, prezes SKO w Łodzi.

W tym mieście rozpatrzono dotychczas 195 spraw, ale tylko w 19 sprawach ustalono opłaty w niższej wysokości.

– Przypadki, gdy SKO ustala wysokość opłaty rocznej inną, niż zaproponowało miasto, dotyczą przeważnie gruntów oddanych na cele komercyjne, a zatem i wysokich opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – mówi Urszula Majewska.