Szczegółowe zasady związane ze zmianą imienia lub nazwiska zawarte są w Ustawie o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 roku.

Zgodnie z tymi przepisami imię lub nazwisko można zmienić tylko z ważnych powodów. Dziewczęta, które marzą o tym, by nazywać się Sandra lub Angelika, ponieważ takie imiona, jak Ania lub Kasia, nie oddają ich charakteru, mogą w Urzędzie Stanu Cywilnego spotkać się z odmową.

Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą najważniejszym powodem, umożliwiającym zmianę danych osobowych, jest posiadanie imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka. Na stronie www.obmawiamy.pl zamieszczono listę nazwisk, które udało się zmienić. Wśród nich znalazły się: Wyczesany, Chujeba, Pierdas, Cyc, Spleśniały, Ściera oraz Moczygęba. Tego typu nazwisk jest z pewnością więcej niż imion. Dzieje się tak, ponieważ według art. 50 Ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego urzędnik stanu cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o wyborze dla dziecka ośmieszającego imienia.

Imię lub nazwisko, zgodnie z przepisami Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, można także zmienić na imię i nazwisko, które zostało nam zmienione bezprawnie oraz na imię lub nazwisko, których rzeczywiście używamy. Ponadto Urząd Stanu Cywilnego pozytywnie rozparzy wniosek osoby, pragnącej mieć nazwisko zgodne z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również posiada.

Powody wymienione w ustawie są jedynie przykładami. Osoba, pragnąca zmienić swoje dane osobowe, może podać również inne argumenty, które oceni już organ orzekający. Należy jednak pamiętać, że wybierając nowe imię lub nazwisko, również trzeba kierować się określonymi zasadami.