Jak informuje KE, sprawa przeciwko Polsce związana jest z niewdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami.

"Biorąc pod uwagę, iż dyrektywa (2003/41/WE) nie zawiera żadnych przepisów dopuszczających odstępstwo lub odpowiednich okresów przejściowych w zakresie transpozycji do prawa krajowego, wszystkie państwa członkowskie muszą dokonać jej pełnej transpozycji. Termin transpozycji upłynął dnia 23 września 2005 roku" - wyjaśnia KE.

W ubiegłym roku KE poinformowała Polskę o zaległościach.

Polska, jak informuje KE, przygotowuje projekt ustawy w celu transpozycji unijnej dyrektywy do prawa krajowego. KE zapowiada, że zbada ten akt prawny zaraz po jego przyjęciu. "Jeśli ten nowy akt prawny okaże się niekompletny, Komisja podejmie odpowiednie działania" - zastrzega KE.