Dla nowego prokuratora generalnego największym problemem prokuratury jest jej opieszałość. Walka z tym utrapieniem z pewnością nie będzie łatwa.
Problem dostrzegają też prawnicy odpowiedzialni za reformę naszego prawa karnego, którzy postanowili odkurzyć instytucję sędziego śledczego. Wywołanie do tablicy sędziego śledczego akurat teraz nie jest oczywiście przypadkowe. Przy nowym modelu prokuratury wprowadzenie takiego niezależnego śledczego wielu prawników uważa wręcz za konieczność. I nie jest to tylko sprawa przewlekłości. To także problem gwarancji dla oskarżonego. W śledztwie jego racji nie rozstrzygałby już procesowy przeciwnik, ale niezależny sędzia.