Trzy pytania do MARCINA BARYCKIEGO rzecznika patentowego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna - Co grozi przedsiębiorcy za naruszenie praw do chronionych wzorów przemysłowych?
Przedsiębiorcy, dążąc do zdobycia klientów, przyciągają ich uwagę także wyglądem oferowanych towarów. Dlatego zarówno wzór przemysłowy (nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, np. zewnętrzne postacie odzieży, zabawek czy kosmetyków), jak i wzór użytkowy (nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, np. oryginalne zamknięcie butelek lub wzór kołnierza ochronnego dla zwierząt) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie – Prawo własności przemysłowej oraz w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Producent, który chce wytwarzać towary, wykorzystując chronione wzory, powinien zapewnić legalność produkcji towarów w drodze uzyskania praw wyłącznych do wzoru albo poprzez zawarcie odpowiedniej umowy licencji z osobą uprawnioną. Jej brak może skutkować decyzją sądu, który na wniosek osoby uprawnionej może zdecydować np. o zniszczeniu towaru. Efekt łatwo sobie wyobrazić. Jest nim – eliminacja z rynku!