Prace polegające na osuszeniu garaży mogą dotyczyć nieruchomości wspólnej, dlatego wydatki temu celowi służące będą stanowić koszty zarządu nieruchomością wspólną, tj. koszty wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali.
TEZA
Prace polegające na osuszeniu garaży mogą dotyczyć nieruchomości wspólnej, dlatego wydatki temu celowi służące będą stanowić koszty zarządu nieruchomością wspólną, tj. koszty wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali.