O stanowisko prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego będą ubiegać się jego obecny prezes prof. Janusz Trzciński oraz wiceprezes prof. Roman Hauser.
Wczoraj Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zaakceptowało kandydatury do fotela prezesa tego sądu. Jak poinformował DGP rzecznik prasowy NSA sędzia Janusz Drachal, prezydentowi RP przedstawione zostaną dwa nazwiska: obecnego prezesa NSA prof. dr. hab. Janusza Trzcińskiego oraz byłego prezesa NSA prof. dr. hab. Romana Hausera.
Pierwszy z kandydatów, profesor Janusz Trzciński sprawuje funkcję prezesa NSA od maja 2004 r. Naukowo związany z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, którego jest absolwentem. Były poseł na Sejm, sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych opracowań naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego.
Drugi z kandydatów obecnie pełni funkcję wiceprezesa NSA i dyrektora Biura Orzecznictwa. Od lat związany z sądownictwem administracyjnym. Od 1991 roku sędzia NSA, gdzie od 1992 roku przez dwie kadencje zasiadał na fotelu prezesa. Jego wieloletnia praca i doświadczenia w kierowaniu jednym z najważniejszych sądów w Polsce w istotny sposób przełożyły się na jego obecny kształt. Kierował powołanym w 1998 roku zespołem, który opracował projekty ustaw reformujących sądownictwo administracyjne. Profesor Roman Hauser jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest autorem wielu opracowań naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego.
Kadencja prezesa NSA trwa sześć lat, obecna kończy się w maju tego roku.