Aby uregulować swoje prawa do spadku, objąć odziedziczony majątek, sprzedać go lub w inny sposób rozporządzić nim, nie trzeba przyjeżdżać do kraju i ponosić związanych z tym wydatków. Można swoje sprawy prowadzić z zagranicy bez konieczności wynajmowania polskiego adwokata.
Otrzymujemy coraz więcej pytań od osób, które wyjechały na dłuższy czas za granicę, a w tym czasie otrzymały spadek w Polsce. Odziedziczony przez nich majątek nie jest jednak aż tak duży, aby warto było kilkakrotnie przyjeżdżać do kraju tylko po to, aby uregulować sprawy spadkowe albo wynająć profesjonalnego pełnomocnika do ich sfinalizowania. Zdarza się, że na przykład sąsiad chce odkupić odziedziczoną działkę, a do transakcji nie może dojść bez stwierdzenia praw do spadku.

Nie tylko sąd