Praktycznie każdy nadawany w internecie fragment muzyki ma nie tylko swojego autora (kompozytora, autora słów), lecz także wykonawcę, bez którego można by tylko czytać tekst i widzieć zapis nutowy, oraz producenta, dzięki któremu powstaje nagranie i słuchanie muzyki nie ogranicza się do występów na żywo.
Zarówno artysta wykonawca, jak i producent mają prawo do decydowania o udostępnieniu swojego produktu (w języku ustawy odpowiednio: artystycznego wykonania i fonogramu poprzez nadanie go w radiu internetowym, podobnie jak prawo do takiej decyzji mają reprezentowani przez ZAiKS autorzy. By radio działało legalnie, niezbędne jest zatem podpisanie umowy nie tylko z ZAiKS-em, lecz także z organizacjami artystów (co najmniej jedno z dwóch: STOART i SAWP, zależnie od wykorzystywanego repertuaru) oraz producentów (ZPAV). Pomijanie artystów i producentów niesie dla radia poważne ryzyko, bowiem brak licencji od tych uprawnionych jest przestępstwem z art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnym.