W sieci pojawia się coraz więcej miniaturek fotografii. Ponieważ proces ten jest w dużej mierze zautomatyzowany, nie uwzględnia woli ich twórców. Przepisy polskie nie regulują tych kwestii, ale były one już przedmiotem rozstrzygnięć amerykańskich i europejskich sądów.
Miniaturki zdjęć (thumbnails) pojawiają się w ramach usługi wyszukiwawczej Google pozwalającej na przeglądanie grafiki. Z analogicznymi sytuacjami mamy do czynienia przy przeglądaniu wielu z popularnych serwisów społecznościowych (np. flickr.com, wrzuta.pl). Proces kreowania miniaturki fotografii to de facto pomniejszenie jej rozmiarów. Jest to związane z reprodukcją dzieła. Poszukiwanie w oparciu o kryterium graficzne jest atrakcyjne dla użytkowników ze względu na większą trafność wyświetlanych wyników. Ale opisywanie zawartości strony www nie będzie zawsze tak trafne, jak zaprezentowanie umieszczonej tam grafiki.

Miniatura fotografii jako cytat