Obecnie opłatom takim podlegają m.in. urządzenia służące do kopiowania i utrwalania, takie jak magnetofony, magnetowidy, kopiarki, mp3, dyski twarde oraz czyste nośniki (papier, płyty CD, DVD itp.). Skąd więc pomysł, by kolejne urządzenia obłożyć daniną na rzecz twórców? Przedstawiciele organizacji dążących do wprowadzenia nowych opłat uważają, że twórcy ponoszą straty również w wyniku używania telefonów i aparatów w celu fotografowania chronionych utworów, a nawet są w ten sposób okradani. Takie argumenty są jednak nadużyciem i nie powinny mieć miejsca. Korzystanie z rozpowszechnionych utworów na własny użytek osobisty jest bowiem ustawowo dozwolone i zgodne z prawem autorskim (art. 23) nie wymaga to zgody „właścicieli” praw autorskich. W związku z tym, niezależnie od formy korzystania z utworu – czy to np. w drodze kserowania książki, czy też w drodze jej fotografowania, jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego. Nie można więc stawiać znaku równości pomiędzy korzystaniem z telefonu komórkowego dla celów fotografowania chronionych treści a okradaniem, jak również wyrządzaniem komukolwiek szkody.

Polskie prawo – podobnie jak inne ustawodawstwa – dostrzega dynamikę rozwoju techniki i nowych technologii, w efekcie czego masowe korzystanie z utworów na cele prywatne może stanowić zagrożenie dla interesów osób uprawnionych z tytułu praw autorskich. By temu zaradzić, ustawa wprowadziła mechanizmy mające zabezpieczyć interesy majątkowe twórców i wydawców (również producentów i artystów wykonawców). Opłatom na rzecz twórców i wydawców podlega sprzedaż określonych urządzeń i czystych nośników. Opłaty te, w wysokości do 3 proc. ceny sprzedaży, pobierane są bezpośrednio od producentów i importerów, co powoduje, że obłożona nimi jest sprzedaż każdego urządzenia, niezależnie od jego późniejszego faktycznego wykorzystania. Ostatecznie ciężar każdej opłaty ponosi końcowy klient, dla którego jest ona wkalkulowana w cenę produktu. Niezależnie od tego dodatkowe opłaty w wysokości do 3 proc. przychodu pobierane są od prowadzenia działalności takiej jak punkt ksero.