Dłużnik będzie mógł złożyć wniosek do komornika o obniżenie opłaty za egzekucję. Dopiero w razie odmowy będzie można złożyć skargę na czynności komornika. Policja nie będzie już opiniowała kandydatów na stanowisko komornika, asesora lub aplikanta.
Senat wprowadził do nowelizacji o komornikach sądowych i egzekucji kontrowersyjną poprawkę. Komornicy na wniosek dłużnika, uwzględniające jego sytuację majątkową, będą mogli obniżyć opłatę za egzekucję. Tym samym będą mieli obniżać własne wynagrodzenie. Dopiero w razie odmowy komornika dłużnicy będą mogli złożyć skargę na czynności komornika.
– Celem nowelizacji jest spowodowanie, by komornicy otrzymywali niższe dochody – mówi prof. Marek Kalinowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.