Spadkobierca, który został do spadku powołany w testamencie, może dziedziczyć, pod warunkiem że jest on ważny, niesfałszowany, a jego sporządzenie nie dokonało się pod wpływem błędu lub groźby bezprawnej. Jeżeli testament okaże się nieważny, to spadek dostaną spadkobiercy wskazani w innym testamencie albo powołani z mocy ustawy.

Czy sąd musi ogłosić wszystkie testamenty

Dziadek pozostawił trzy testamenty i w każdym ustanowił innego spadkodawcę. Osoby te nie mogą porozumieć ze sobą w sprawach majątkowych. Każda uważa, że tylko jej należy się spadek. Czy w sądzie w sprawie o stwierdzenie praw do spadku musimy złożyć trzy testamenty?