■  DO PODPISU PREZYDENTA

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw - nowelizacja daje notariuszom nową kompetencje. Od jej wejścia w życie będą mogli sporządzać akty poświadczenia dziedziczenia. W sprawach niespornych zmienione przepisy wejdą w życie sześć miesięcy po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

■  RZĄD PRZYJĄŁ

4 września 2007 r.

- Projekt ustawy o licencjach prawniczych i świadczeniu usług prawniczych.

Stwarza on ramy prawne dla świadczenia pomocy prawnej przez absolwentów prawa nie posiadających uprawnień adwokata lub radcy prawnego w oparciu o trójstopniową licencję prawniczą.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

- Projekt autopoprawki do projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

■  KONFERENCJE

25-27 września 2007 r.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) organizuje na Uniwersytecie Warszawskim konferencję naukową poświęconą programowy nauczania prawa europejskiego oraz studiów prawniczych.

Więcej www.ccbe.org

5-6 października 2007r.

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje konferencję pod tytułem „Quo Vadis Europe II”.

Więcej www.wpia.uw.edu.pl

■  WCHODZĄ W ŻYCIE

17 września 2007r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudniania usług rynku pracy (Dz.U. nr 47, poz. 315).

18 września 2007r.

Ustawa z 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowieszchniowych obiektów handlowych (Dz.U. nr 127, poz. 880)

Ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń na tworzenie i działanie wielkopowieszchniowych obiektów handlowych. Przez wielkopowieszchniowy obiekt handlowy rozumie się obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 mkw, w którym prowadzona jest jakakolwiek działalność handlowa.

1 listopada 2007r.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. nr 136, poz. 958)

Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie można zastrzec w Urzędzie Patentowym wzorów widocznych elementów samochodów, takich jak błotniki, lusterka czy szyby. Nowe przepisy dadzą właścicielom samochodów możliwość wykorzystywania w naprawach pojazdów części nie tylko z logo koncernów samochodowych, ale także bezpośrednio od ich producentów.

KR, KZ