Portale społecznościowe to miejsca, które umożliwiają umieszczanie danych, treści, plików czy wypowiedzi. W wyniku tych czynności może dojść do naruszenia dóbr osobistych, ochrony danych osobowych czy praw autorskich. Osoby, które zostały poszkodowane takimi działaniami, mogą się bronić.

Dane osobowe internautów

Użytkownicy świadomie i dobrowolnie przekazują różne informacje podczas korzystania z internetu (np. te, które przekazują, aby otrzymywać zawiadomienia pocztą elektroniczną, wypełniając kwestionariusz lub zadając pytania, przesyłając opinie). W wielu przypadkach informacje te mają charakter danych osobowych, czyli takich, które pozwalają zidentyfikować konkretnego internautę i bezpośrednio określić naszą tożsamość (imię, nazwisko, adres domowy, adres poczty elektronicznej lub inne informacje umożliwiające kontakt z użytkownikiem sieci w pracy lub w domu, NIP, PESEL). Dane takie chroni ustawa o ochronie danych osobowych, a ich naruszenie przez osobę administrującą to przestępstwo. Prawo wprost nie chroni tylko danych identyfikujących nas pośrednio (np. adresu IP, informacji o liczbie wejść na konkretną stronę). Dane osobowe użytkowników serwisów społecznościowych są chronione już na etapie ich gromadzenia. Aby przetwarzanie naszych danych było dopuszczalne, konieczna jest zawsze nasza zgoda.

Użytkownikom portali społecznościowych przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które ich dotyczą. Mają przede wszystkim prawo do uzyskania od administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska. Internauci mogą się też dowiedzieć o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze i żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Administratorowi przetwarzającemu dane, których przetwarzanie jest niedopuszczalne lub w przypadku braku upoważnienia do niego (umownego lub ustawowego), grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Internauci, którzy dowiedzą się o bezprawnym wykorzystywaniu ich danych, mogą złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na policję.