Jeżeli obywatel zażąda od urzędnika przesyłania decyzji i pism w formie elektronicznej, organ będzie miał obowiązek spełnić jego wolę. Takie zmiany wprowadziła uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności urzędów realizujących zadania publiczne.

– Obywatelowi i przedsiębiorcy dajemy możliwość decydowania, czy z urzędem chce się kontaktować drogą elektroniczną. Jeżeli zażąda, żeby kontakt ten odbywał się przez internet, musi on przebiegać w ten sposób. Do tej pory decydował o tym urząd – wskazuje Wojciech Wiewiórowski, dyrektor Departamentu Informatyzacji MSWiA.

Za pośrednictwem ePUAP będzie można również uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym, a także w prawie jazdy z danymi zawartymi w ewidencji. W tej formie będzie można również składać podania do urzędu skarbowego.

Nowelizacja zakłada, że termin zostanie zachowany, jeżeli pismo w formie dokumentu elektronicznego zostanie wysłane przed jego upływem do organu, a nadawca w tym czasie otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru.

Gminy gotowe na zmiany

Rozwijanie elektronicznego dostępu do organów administracji może mieć bardzo pozytywne skutki dla ich funkcjonowania.

– Wprowadzane rozwiązania dają możliwość szybszego i łatwiejszego załatwienia wszelkich spraw urzędowych, bez konieczności wychodzenia z domu. Bez wątpienia ułatwi to funkcjonowanie zwłaszcza osobom niepełnosprawnym – mówi radca prawny Maciej Bogucki z kancelarii Mamiński & Wspólnicy.

Wbrew powszechnym opiniom większość urzędów deklaruje, że są już przygotowane do nowych przepisów.

– Posiadamy ponad 200 pracowników gotowych do przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Obecnie przyjęliśmy ponad 2000 wniosków. Cały czas pracujemy nad usprawnieniem systemu i biorąc pod uwagę czas, jaki pozostał, będziemy gotowi – wskazuje Bogusława Jasiniuk z Urzędu Gminy w Łodzi.