Projekt ten został opracowany przez senacką Komisję Ustawodawczą. W czwartek Senat przyjął go, co oznacza, że propozycja trafi teraz do Sejmu.

Projekt uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2007 roku. TK orzekł wówczas niekonstytucyjność zapisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych "w zakresie, w jakim wyklucza kontrolę sądu nad wyłączeniem przez prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu poddanemu uchyleniu immunitetu". Dotychczas taką decyzję mógł podejmować prokurator.

Teraz prace nad projektem będą trwały w Sejmie

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że "wszelkie postępowania o uchylenie immunitetu są postępowaniami ograniczającymi gwarancję konstytucyjną". Wymaga to zatem - jak napisano - "szczególnej pieczołowitości proceduralnej".

"Bezwzględne związanie sądu dyscyplinarnego wnioskami prokuratora (...) powoduje, że sąd dyscyplinarny staje się automatem legitymizującym decyzję prokuratora, co nie daje się pogodzić z ideą niezależności sądu jako władzy" - napisano.

Teraz prace nad projektem będą trwały w Sejmie.