– Nie ma jasnych kryteriów rozróżnienia, czy kierowca popełnił przestępstwo czy wykroczenie. Na podstawie zeznań świadków i zachowania kierowcy, a więc np. jego mowy i sposobu poruszania się, sąd powinien ocenić, w jaki sposób środek odurzający wpływał na układ nerwowy i czynności psychomotoryczne i czy wpływ ten był podobny do tego, jaki wywołuje wypicie alkoholu – mówi prof. Ryszard Stefański, ekspert z prawa karnego i ruchu drogowego.

Nie wszyscy podzielają takie stanowisko.

– Nie ma wykroczenia prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Takie zachowanie zawsze będzie przestępstwem, bowiem kodeks wykroczeń nie mówi nic o środkach odurzających – podkreśla prokurator Cezary Kiszka.

11 państw Europy, w tym także Polska, całkowicie zakazuje prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających

10 lat na taki okres kierowca może stracić prawo jazdy za prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających