Koszty rozpoczynania działalności gospodarczej mają być niższe. Spadnie także cena zmian dokonywanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i gminnej ewidencji. Jest to krok w dobrym kierunku, choć na pewno niewystarczający.
Nasze firmy czekają na zmiany systemowe, a nie incydentalne. Czekają na prosty, jasny komunikat po posiedzeniu rządu: wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Ale rzecz jasna od czegoś trzeba zacząć. Ograniczenie kosztów w firmie to całkiem niezły zadatek na sukces gospodarczego przedsięwzięcia. Pod warunkiem że nadejdzie czas racjonalnego zagospodarowania oszczędności, a nie wyrzucania ich w błoto.