Organizator zgromadzenia spontanicznego powinien powiadomić policję o zamiarze jego przeprowadzenia nie później niż 24 godziny przed zgromadzeniem.
Resort spraw wewnętrznych i administracji chce uregulować zasady przeprowadzania zgromadzeń spontanicznych w polskim porządku prawnym. Temu ma służyć przygotowany właśnie projekt nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz kodeksu wykroczeń.

Wydarzenie nagłe