Resort spraw wewnętrznych i administracji chce uregulować zasady przeprowadzania zgromadzeń spontanicznych w polskim porządku prawnym. Temu ma służyć przygotowany właśnie projekt nowelizacji ustawy – Prawo o zgromadzeniach oraz kodeksu wykroczeń.

Wydarzenie nagłe

Zgromadzenie spontaniczne to zgrupowanie przynajmniej 15 osób zwołane w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w związku z wydarzeniem nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia, które jest związane ze sferą publiczną; jego odbycie w innym terminie jest bezcelowe lub nieistotne z punktu widzenia debaty publicznej – taką definicję zgromadzenia spontanicznego zakładają prawnicy resortu. Proponują, aby postępowanie związane ze zgromadzeniem spontanicznym prowadzone było przez komendanta powiatowego (miejskiego) policji, natomiast w Warszawie – przez komendanta rejonowego.

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami organizator będzie miał obowiązek powiadamiać policję o zamiarze jego przeprowadzenia nie później niż 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem. Nie będzie można go zakazać, a rozwiązanie zgromadzenia przez policję w trakcie jego trwania ma być możliwe tylko wtedy, gdy zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.