Gminy nie będą ustalały liczby punktów sprzedaży alkoholu, a napojów tych nie będziemy już kupowali w wydzielonych stoiskach.
Obowiązek uzyskania zezwoleń na sprzedaż, jednorazową sprzedaż alkoholu lub sprzedaż przez organizatorów przyjęć, chce zastąpić Ministerstwo Gospodarki jedynie obowiązkiem zgłoszenia zamiaru prowadzenia takiej działalności. Również rady gmin w drodze uchwały nie decydowałaby już o liczbie otwieranych punktów sprzedaży i ich lokalizacji, a organ zezwalający na otwarcie punktu sprzedaży alkoholu nie będzie już musiał wcześniej uzyskać opinii gminnej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych. Takie ułatwienia w prowadzeniu obrotu alkoholem przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Zezwolenie wyda marszałek

– Nastąpi delegacja kompetencji do wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 proc. z ministra gospodarki na marszałka województwa – tłumaczy Agnieszka Durlik-Khouri, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej.
Wnioski o uzyskanie zezwolenia przedsiębiorcy będą składali do marszałków województw. Do tej pory marszałkowie wydają zezwolenia jedynie na obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu.
Również firma, która zamierza eksportować alkohol, nie będzie już musiała starać się o zezwolenie na obrót hurtowy lub sprzedaż detaliczną napojów.

Wystarczy oświadczenie

Do wniosku przedsiębiorcy będą musieli dołączyć oświadczenie o tym, że:
● nie zalegają z realizacją zobowiązań podatkowych,
● nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
● uzyskali określoną kwotę ze sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych o zawartości do 18 proc. alkoholu w roku poprzednim (o ile przedsiębiorca nie występuje o zezwolenie po raz pierwszy).
Przedsiębiorca powinien też dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Ułatwienia w sprzedaży

Przewiduje się, że w sklepach alkohol będzie sprzedawany w takich samych warunkach, ponieważ zostaną zlikwidowane wydzielone stoiska w punktach sprzedaży detalicznej.
Został też zniesiony obowiązek posiadania stacjonarnego magazynu przez przedsiębiorcę, który prowadzi obrót hurtowy alkoholem. Zniesiony zostanie również zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w ośrodkach szkoleniowych, domach wypoczynkowych oraz na imprezach na otwartym powietrzu.
115 mln zł w skali roku zaoszczędzą przedsiębiorcy z powodu redukcji obciążeń administracyjnych