Zakazanie pseudokibicom udziału w sportowych imprezach nawet przez sześć lat, zabronienie maskowania twarzy, wnoszenia na mecze alkoholu oraz obowiązkowy monitoring stadionów - zakłada projekt ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Zgodnie z tą regulacją organizatorzy np. meczów piłki nożnej będą musieli zapewnić pełną identyfikację osób wpuszczanych na stadion. Będą też odpowiadali za szkody związane z zabezpieczeniem imprezy masowej, poniesione m.in. przez policję, żandarmerię wojskową czy straż miejską.

W projekcie rozszerza się również uprawnienia służb porządkowych o możliwość stosowania miotaczy gazu i kajdanek.

Karane ma być m.in. wtargnięcie na teren rozgrywek sportowych, wnoszenie alkoholu na imprezy masowe "podwyższonego ryzyka", rzucanie przedmiotami zagrażającymi życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników. Przykładowo za wtargnięcie na płytę boiska grozić będzie nawet do 3 lat więzienia. Takie same sankcje przewidziano za zakrywanie twarzy przez osobę, która uderzyła przedstawiciela służby porządkowej w trakcie trwania imprezy.

Sąd będzie mógł również orzekać zakaz wstępu na masową imprezę sportową na okres od 2 do 6 lat. Osoba tak ukarana będzie musiała stawiać się na komisariacie policji w czasie trwania imprezy.

Z identyfikacją osób wchodzących na stadion łączyć się będzie już samo kupno biletów

Zakaz wstępu będzie dotyczył również meczów piłkarskich rozgrywanych za granicą przez polską kadrę narodową lub polski klub sportowy. Równocześnie organizator meczu piłki nożnej będzie mógł stosować tzw. zakaz klubowy - nie będzie on mógł być jednak dłuższy niż 2 lata.

Z identyfikacją osób wchodzących na stadion łączyć się będzie już samo kupno biletów. Kibic będzie musiał - zgodnie z projektem - okazać przy tym swój dokument tożsamości.

Zgodnie z projektem podczas imprez masowych będzie można sprzedawać, podawać i spożywać napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 4,5 proc. alkoholu. Nie będzie to dotyczyć tzw. imprez podwyższonego ryzyka, czyli takich, co do których istnieje uzasadniona obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji.

Autorzy regulacji doprecyzowują też definicję liczby miejsc udostępnionych publiczności przez organizatora oraz uzupełniają definicję terenu imprezy masowej. Bilety na imprezy masowe mają być rozprowadzane tylko w takiej liczbie, ile jest miejsc siedzących w obiekcie.

Jakie nowe instrumenty prawne wprowadzi ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

• monitoring o wysokiej rozdzielczości

• przypisanie kibicowi konkretnego miejsca na stadionie

• zakaz zasłaniania twarzy

• obowiązek zgłaszania się kibica z zakazem stadionowym do komisariatu podczas meczu

• minimalna wysokość grzywny za zakłócanie widowiska wyniesie 2 tys. zł

• klub będzie mógł własnych kibiców karać

• dwuletni zakaz stadionowym orzekany przez klub wobec własnych kibiców

Liczba orzeczonych zakazów stadionowych

2006 rok – 640

2007 rok – 700

2008 rok – ponad 1000 zakazów do tej pory