Platforma Obywatelska chce ustawowych zmian, które wprowadzą możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. Decyzję ma w tej sprawie wydawać szef MSWiA - poinformował PAP jeden z współautorów projektu senator Andrzej Person (PO).

Obecnie - zgodnie z konstytucją - to prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się go.

Projekt, nad którym pracuje Platforma, zakłada wprowadzenie zupełnie nowej kategorii "przywrócenia obywatelstwa". "Nie odbiera on żadnych kompetencji prezydentowi" - zaznaczył w poniedziałkowej rozmowie z PAP Person.

Zmiany w ustawie o obywatelstwie to inicjatywa klubu senackiego PO. Jak podkreślił Person, jest on uzgodniony w MSWiA. Według niego, zna go także Kancelaria Prezydenta.

Pierwszy o sprawie napisał portal tvp.info.

Person podkreślił w środę w rozmowie z PAP, że jednym z ważniejszych elementów nowych rozwiązań prawnych jest wprowadzenie możliwości odzyskania obywatelstwa przez tych, którzy je utracili bądź się go zrzekli na podstawie ustaw o obywatelstwie z 1920 r., 1951 r. i 1962 roku.

"Środowiska polonijne domagały się, aby tę sprawę uregulować już od wielu lat"

"Środowiska polonijne domagały się, aby tę sprawę uregulować już od wielu lat" - zaznaczył senator.

Według niego, instytucja przywrócenia obywatelstwa przewiduje, że zainteresowane osoby będą mogły złożyć wniosek w tej sprawie do ministra SWiA; wówczas zostanie wszczęte postępowanie. "To wymaga m.in. badania archiwów i współpracy z konsulatami" - zaznaczył Person.

Jak podkreślił, przywrócenie lub nie obywatelstwa będzie się odbywało w drodze "normalnej decyzji administracyjnej". Senator zaznaczył, że Kodeks postępowania administracyjnego mówi w tym wypadku o konieczności wydania postanowienia w ciągu 30 dni.

Person dodał, że projekt ustawy był konsultowany z Kancelarią Prezydenta. Według niego, szefowa Kancelarii Senatu Ewa Polkowska rozmawiała na temat proponowanych zmian z szefem Kancelarii Prezydenta Piotrem Kownackim.

"Został on zaproszony do prac nad projektem. Pan minister Kownacki poinformował, że Kancelaria Prezydenta również dysponuje projektem w sprawie obywatelstwa, ale nie jest on tak zawansowany, jak ten senacki" - zaznaczył Person.

Jak dodał, Kownacki miał zadeklarować, że przedstawiciele prezydenta "z przyjemnością włączą się do prac" nad projektem senatorów PO.

Według Persona, o przywróceniu obywatelstwa mógłby teoretycznie zamiast szefa MSWiA decydować prezydent. "Nasz projekt to jest tylko propozycja. Jeżeli będzie inna, jesteśmy otwarci" - podkreślił.

Projekt ma uporządkować istniejące przepisy dotyczące instytucji "uznania za obywatela polskiego"

Ustawa ma także - jak powiedział Person - doprecyzować kwestię wielokrotnego obywatelstwa. Nowa regulacja będzie wyraźnie mówiła, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Reczypospolitej takie same prawa i obowiązki, jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

"Polski obywatel nie będzie mógł od wejścia w życie projektowanej ustawy wobec władz naszego kraju powoływać się na posiadanie innego obywatelstwa i wynikające z niego prawa" - podkreślił.

Projekt ma także uporządkować istniejące przepisy dotyczące instytucji "uznania za obywatela polskiego". Obecnie robi to wojewoda. Uznanie jest ograniczone do dwóch kategorii: bezpaństwowców i do małżonków obywateli polskich.

Projekt - poinformował Person - rozszerza tę grupę o cudzoziemców, którzy przebywają nieprzerwanie na terytorium Polski od trzech lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się i długoterminowego pobytu, lub od pięciu lat - na prawie stałego pobytu.