Do realizacji programu zaproszono doświadczonych prawników amerykańskich ze znanych kancelarii prawniczych z: Waszyngtonu, Nowego Jorku, Chicago i Austin. Z polskimi prawnikami i studentami będą dzielić się wiedzą i doświadczeniami zawodowymi przez cały rok akademicki 2008/2009.

Pierwsze zajęcia International Legal Skills Program rozpoczną się 7 października i będą prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy przygotowali osiem bloków tematycznych

Cztery w semestrze jesiennym – poświęcone międzynarodowym fuzjom i przejęciom (mec. C. David DeBenedetti), prawu ochrony środowiska w UE (mec. Randy Mott), redagowaniu pism procesowych (mec. Iwona Wojtalik), postępowaniu sądowemu (mec. Tom Harkness) oraz cztery w semestrze wiosennym – praktyka prawnicza w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (mec. Roman Rewald), praktyka komunikacji międzykulturowej w biznesie i prawie (mec. Jacek Wojciechowicz), mediacja – forma alternatywnego rozwiązywania sporów (mec. Iwona Wojtalik), prawo własności intelektualnej (mec. Steven C. Schroer).

Osoby, które zapiszą się na zajęcia w obu semestrach, otrzymają oficjalny certyfikat ukończenia International Legal Skills Program wystawiony przez Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego.

TS