"W toku tego postępowania doszło do szeregu nieprawidłowości, zarówno ze strony prokuratora referenta, jak i prokuratorów sprawujących bezpośredni oraz zwierzchni nadzór służbowy nad postępowaniem" - mówił Kwiatkowski.

Poinformował, że w związku z tymi uchybieniami polecił także wszcząć postępowania służbowe wobec prokuratora referenta prowadzącego postępowania, jego przełożonych - za brak bezpośredniego nadzoru służbowego nad śledztwem, a także wobec prokuratora z prokuratury w Olsztynie, który śledztwo nadzorował. Samo postępowanie ma przejąć inna prokuratura.

"Zawszę tę kategorię przestępstw, w których ofiarami mogą być dzieci, będziemy traktować w sposób absolutnie wyjątkowy" - zaznaczył minister wyjaśniając, dlaczego osobiście włączył się w sprawę. Dodał, że prokuratorzy okręgowi mają mu też przedstawić zbiorczą informację dotyczącą liczby takich postępowań prowadzonych przez podległe im jednostki w latach 2007-2009.

"Mamy do czynienia z jednostkowym przypadkiem, ale on już skłonił mnie do podjęcia takich decyzji, bo państwo musi być skuteczne w sytuacjach, w których dochodzi do naruszenia tak elementarnych praw człowieka, szczególnie jeśli chodzi o dzieci" - zaznaczył.

Dziewczynka, która teraz ma osiem lat, miała być molestowana przez ojca i wujka. Śledztwo w tej sprawie zostało jednak umorzone - jak donosiły media - po opinii biegłego, który nie był w stanie stwierdzić, czy dziecko padło ofiarą przemocy seksualnej, choć prywatnie tak uważał.

Sprawę po ujawnieniu w mediach, na polecenie Kwiatkowskiego, badała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i Prokuratura Krajowa.

Kwiatkowski poinformował także o priorytetach nowego departamentu ministerstwa. Jak powiedział ma on przede wszystkim zająć się tworzeniem efektywnego systemu pomocy dla ofiar przestępstw - zarówno prawnej jak i finansowej, psychologicznej i organizacyjnej, a także reagować na stwierdzone, systemowe naruszanie tych praw, np. przeludnienie więzień czy zbyt długie stosowanie tymczasowego aresztu.

Departament Praw Człowieka będzie również zajmować się ochroną procesową oskarżonych oraz propagowaniem ochrony praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości. Kandydatką na stanowisko dyrektora nowej struktury jest - jak poinformował minister Kwiatkowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Agnieszka Dąbrowiecka.

"Jestem całkowicie przekonany, że nowy departament będzie prowadzić w tym zakresie spójną politykę, będzie takim koordynatorem dla całego wymiaru sprawiedliwości" - powiedział minister.

Poinformował także, że Polska wspólnie z Hiszpanią przedstawia obecnie krajom UE nową inicjatywę tzw. Europejski Nakaz Ochrony. Ma on wzmocnić pozycję ofiar przestępstw, które wyjeżdżają do innych krajów Unii, tak by ich oprawcy nie mogli wyrządzić im krzywdy po przekroczeniu granic.

Jak wyjaśnił Kwiatkowski prace nad dyrektywą rozpoczną się w 2010 r., gdy przewodnictwo w UE przejmie Hiszpania. Głównym założeniem dyrektywy ma być wymiana informacji o środkach ochrony ofiar. Chodzi tu m.in. o zakaz kontaktowania się sprawcy z jego ofiarą czy o zakaz opuszczania kraju.