Wczoraj senatorowie zajmowali się nowelizacją przepisów ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Nowe przepisy mają pomóc tysiącom lokatorów, którzy chcą wykupić zajmowane przez siebie mieszkania spółdzielcze i nie mogą tego zrobić z powodu konieczności spłaty tzw. kredytów starego portfela. Chodzi o kredyty na budowę mieszkań zaciągnięte pomiędzy 1 stycznia 1990 r. a 31 maja 1992 r. Był to okres szalejącej inflacji. PKO BP, u którego większość spółdzielni zaciągnęła kredyty budowlane, podniósł odsetki z kilku procent do blisko 90 proc. w skali roku. Dlatego zdarza się, że osoby, które chcą dzisiaj się uwłaszczyć, muszą spłacać najpierw dług kilkakrotnie przekraczający wartość nieruchomości.

– W sytuacji kiedy lokatorzy będą chcieli przekształcać przysługujące im prawa na spółdzielcze własnościowe albo odrębną własność, będą mieli 50-proc. umorzenie zarówno odsetek skapitalizowanych i odsetek wykupionych przez państwo – tłumaczy senator Mieczysław Augustyn z PO.

Drugą grupą spółdzielców, którzy będą mogli liczyć na dodatkową pomoc państwa w spłacie kredytów starego portfela, będą ci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i nie mają zdolności do spłacania kredytu.

– Chodzi o spółdzielców, wobec których już wszczęto postępowania egzekucyjne dotyczące zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu. Te osoby będą mogły skorzystać z całkowitego umorzenia kredytu, ale tylko wtedy, gdy ich przeciętny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku wyniósł mniej niż 110 proc. najniższej emerytury – podkreśla senator Mieczysław Augustyn.

Nowością ma być także to, że spółdzielnia będzie mogła na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spłacić zadłużenia z tytułu kredytu lub kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową za swoich członków. Po przejęciu długu spółdzielni będzie służył regres wobec oddłużonych członków.

W ostatnich latach spłat zadłużenia na preferencyjnych warunkach dokonywało średniorocznie 7 tys. lokatorów. Zmiana przepisów ma przyczynić się do tego, że liczba ta wzrośnie nawet do 12 tys.

Kredyty starego portfela

8771,0 mln zł – łączna kwota zadłużenia:

104 809 – liczba zadłużonych lokatorów

7 tys. – kredytobiorców dokonywało średnio rocznie spłat zadłużenia na preferencyjnych warunkach

(dane na koniec 2008 r.)

Podstawa prawna

Ustawa z 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1115 z późn. zm.).