Od jutra posłowie i senatorowie będą mieli prawo nie tylko do bezpłatnych przejazdów pociągami, ale także do wcześniejszej rezerwacji miejsc. Uprawnienia takie przyznaje parlamentarzystom wchodzące jutro w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju.

Zgodnie z tym rozporządzeniem PKP będą miały obowiązek zarezerwowania w pociągu czterech miejsc dla posłów i dwóch miejsc dla senatorów. Miejsca te będą musiały być zarezerwowane w wagonach klasy I. Nie oznacza to jednak, że parlamentarzyści będą podróżowali pociągami bez biletów. Ich obowiązkiem będzie zaopatrzenie się w tzw. bilet z dopłatą. Uzyskać będą je mogli w kasach PKP najwcześniej na 60 dni przed terminem wyjazdu, jednak nie później niż na dwie godziny przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. Jeżeli w tym terminie nie zaopatrzą się oni w bilety, to będą mogli je uzyskać tylko, gdy w pociągu zostaną wolne miejsca.

Sposób rozliczania należności ponoszonych przez Kancelarię Sejmu i Kancelarię Senatu za korzystanie przez posłów i senatorów z uprawnień do bezpłatnych przejazdów określają umowy zawarte z przewoźnikami kolejowymi, Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji oraz LOT-em. Jeżeli parlamentarzyści skorzystają z usług przewoźników, z którymi Kancelaria Sejmu i Senatu nie zawarła umowy, to otrzymają oni zwrot poniesionych wydatków. W tym celu będą musieli przedstawić oryginał faktury, rachunku albo biletu wystawionego przez przewoźnika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 28 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. nr 184, poz. 1438).