Nowelizacja została uchwalona jednogłośnie.

Zmiany dotyczą kilkunastu ustaw, przede wszystkim jednak ustawy o cudzoziemcach.

Obywatele państw sąsiadujących z Polską, nie należących do UE, zamieszkujący na terenach przygranicznych, dzięki nowelizacji, będą mogli wjechać do polskiej strefy przygranicznej bez wiz. Stanie się to jednak możliwe dopiero po zawarciu przez ich kraj umowy o małym ruchu granicznym z Polską.

W nowelizacji uporządkowano także przepisy dotyczące wjazdu do Polski - wiz: jednolitych i krajowych, a także ich unieważniania, zgodnie z przepisami obowiązującymi państwa obszaru Schengen.

Nowelizacja zawiera też m.in. propozycję znowelizowania ustawy o Straży Granicznej

Zaproponowano także wprowadzenie przepisów dotyczących wzajemnego uznawania decyzji państw członkowskich Unii Europejskiej o wydaleniu obywateli krajów, które nie należą do UE.

Nowelizacja zawiera też m.in. propozycję znowelizowania ustawy o Straży Granicznej. Ma ona uzyskać prawo do kontroli legalności pracy i działalności gospodarczej wykonywanej przez cudzoziemców. Funkcjonariusze SG będą współdziałać w tej sprawie z Państwową Inspekcją Pracy i Służbą Celną. Pozwoli to skuteczniej zwalczać zjawisko nielegalnej pracy obywateli innych państw w Polsce.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.