Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy z 9 października 2009 r. – Prawo ochrony środowiska, która zakłada zmianę osobowości prawnej funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z nowelą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie przekształcony w państwową osobę prawną.

Z kolei wojewódzkie fundusze będą samorządowymi osobami prawnymi. Takie rozwiązanie sprawi, że możliwe będzie pozyskiwanie przez samorządy i przedsiębiorców pieniędzy na inwestycje ekologiczne.

Senatorowie wprowadzili poprawkę, która określa, że w zarządzie NFOŚiGW nie mogli zasiadać politycy. Ponadto zarząd będzie mógł liczyć od trzech do pięciu członków, a nie od czterech do pięciu, jak to jest obecnie.

Poprawkami Senatu zajmie się teraz Sejm.