Miesięczna opłata za korzystanie z telewizora i radia wynosi 17 zł.