Dziś odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadza elektroniczne postępowanie upominawcze. Celem zmian jest odciążenie sądów od rozpoznawania spraw drobnych rozstrzyganych w trybie upominawczym, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.  Proponowane przepisy jednak  nie ograniczą wysokości roszczeń, których można będzie dochodzić w elektronicznym postępowaniu. Nowelizacja pozwoli  więc na wydawanie nakazu w sprawach, w których dochodzone są także wyższe roszczenia, o ile okoliczności przedstawione przez powoda na to pozwalają. Nowe postępowanie jest przeznaczone głównie dla tzw. powodów masowych, których roszczenia są udowodnione dokumentami, najczęściej fakturami bądź rachunkami, np. rachunkami operatorów telefonicznych lub eklektrociepłowni.

 Powstanie e-sąd

W myśl proponowanych przepisów zostanie utworzony specjalny e-sąd jako wydział cywilny sądu rejonowego, który  zajmie się wyłącznie rozpoznawaniem spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Do rozpatrywania zażaleń od zarządzeń przewodniczącego oraz od orzeczeń sądu elektronicznego (o zwrocie pozwu, o odrzuceniu pozwu lub sprzeciwu od nakazu zapłaty) będzie właściwy jeden e-sąd (wydział) odwoławczy.

Wprowadzenie nowego postępowania spowoduje istotne oszczędności budżetowe. Formularze elektroniczne ułatwią przygotowywanie pism procesowych i wyeliminują niebezpieczeństwo powstawania w nich braków formalnych. Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej. Elektroniczny obieg informacji pozwoli też na elektroniczną archiwizację akt sądowych. Nowy system teleinformatyczny oczywiście nie zastąpi człowieka w wydawaniu orzeczeń.

Proponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r.