W czerwcu br. istną burzę wywołała nowelizacja prawa prasowego. Według wielu ekspertów zrównywała ona serwisy i blogi z dziennikami co mogło się przełożyć na obowiązek rejestrowania ich w sądzie.

Minister Bogdan Zdrojewski był wtedy jedną z niewielu osób, która przekonywała że takiego zagrożenia nie ma. Internauci byli zdecydowanie przeciwni nowelizacji. Ostro skrytykowała ją również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Teraz na stronie BIP Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowano kolejny projekt nowelizacji Prawa prasowego, który został przesłany do konsultacji międzyresortowych. Termin zgłaszania uwag upływa 2 listopada 2009 r.

Internautów może szczególnie zainteresować następujący zapis:  

Za prasę nie uważa się przekazów niepodlegających procesom przygotowania redakcyjnego w rozumieniu ust. 2 pkt 8, w szczególności: blogów, korespondencji elektronicznej, serwisów społecznościowych (…) przekazów prywatnych użytkowników (…) stron internetowych prywatnych użytkowników.W projekcie nowelizacji czytamy też, że prasa oznacza publikacje periodyczne upowszechniane za pomocą druku, wizji, fonii lub "innej techniki rozpowszechniania".

Ponadto wydawanie dziennika lub czasopisma w formie elektronicznej może być rejestrowane.

Więcej w Dzienniku Internautów

di.com.pl